English
Planktonportretter

Temaet for denne grafikkserien er de fantastiske encellede plankton- organismene som finnes i havets overflatelag der dagslyset slipper til. Det visuelle grunnlagsmaterialet er samlet inn via observasjoner og foto fra lys- og elektronmikroskopi av forskergruppen i marin mikrobiologi fra Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Vannprøvene er tatt utenfor Ny Ålesund
på Svalbard. Kontakten med denne gruppen ble innledet der i 2007. De tok del i et stort forskningsprosjekt kalt PAME (Polar Aquatic Microbial Ecology) i forbindelse med det internasjonale Polaråret. Vårt samarbeid er basert på en felles interesse og fasinasjon for de mange utrolige former og mønstre som eksisterer i det mikrobielle universet.

Kunst og vitenskap begynner ofte med visuelle observasjoner etterfulgt av mental bearbeiding og fortolkning av inntrykk. Å gjøre synlig noe som for de fleste er usynlig og utilgjengelig, har vært en viktig drivkraft for meg. Et sentralt spørsmål er hva som skjer med motivet når mikroskopifotoene blir forstørret, bearbeidet og uttrykt gjennom en grafisk teknikk.

Planktonportretter tar utgangspunkt i fire ulike organismegrupper som er bygget opp av helt spesielle arkitektoniske strukturer. Disse fire er ikke synlig for det blotte øyet, og de har et livsløp på noen få dager. For eksempel er en kalkflaggelat (coccolithophorid) bare noen få mikrometer lang. En mikrometer (µm) er en tusendels millimeter. Til tross for størrelsen er de viktige på flere måter. I en liter havvann finnes omlag 10-20 millioner, det er så store mengder at de dermed danner livsgrunnlaget for nesten alt større liv i havet. Planteplankton lager biomasse fra karbondioksyd og produserer like mye oksygen som landplantene, slik er de med på å regulere klimaet på jorden. I løpet av de tre siste årene har det skjedd raske endringer i naturen i Arktis, like store som i løpet av de siste 1000 år. Vanntemperaturen langs vestkysten av Svalbard, bl.a utenfor Ny Ålesund, har steget og fjordene har vært isfrie de siste tre vintrene. Mikroorganismer i havet påvirkes av varmere vann, produksjonen av plankton som tåler varmere vann øker, mens mer sårbar plankton som foretrekker kaldt vann, forsvinner.

Dette er den andre grafikkserien jeg lager hvor grunnlaget er natur- vitenskapelig materiale fra Svalbard. Geotrykk, som var den første, omhandlet geologiske strukturer og mønsterdannelser på mikro og makronivå. Den ble laget i samarbeid med geologer fra forskningssenteret Physics of Geological Processes(PGP) ved Universitetet i Oslo i perioden 2003- 2006.  

Utstillingen Planktonportretter består av bilder utført i silketrykk/serigrafi. Gjennom denne teknikken får bildene det fotografiske og rastrerte uttrykket jeg ønsker. Mikrografiene er bearbeidet digitalt, nye utsnitt og bakgrunner er laget for å forsterke formen og strukturene i motivet. I tillegg har har jeg tegnet og malt på enkelte av filmene. I billedserien Choano er silketrykk kombinert med koldnål (dyptrykk). De digitale bildene ble overført til film som så blir fotooverført til store trykkrammer. Hvert bilde trenger 3-4 rammer avhengig av antall farger. Bildene har jeg trykket på silketrykkverkstedet ved Kungl. Konsthögskolan (KKH) i Stockholm i løpet 2008/09. Størrelsene på arbeidene varierer fra 61x63 cm til 450x600 cm. De største papirtrykkene er montert på aluminiumsplater og MDF.

Planktonportretter skal vises bl.a under Münsterlandfestivalen pART5 i Tyskland i september 2009, Ibsenhuset, Skien Kunstforening, i oktober 2009 og i Galleri Norske Grafikere i Oslo i februar 2010.

Takk forsker Mikal Heldal ved Institutt for biologi og til senioringeniør Egil Severin Erichsen ved Elektronmikroskopisk felleslaboratorium, Universitetet i Bergen, som har tatt de fleste mikrografiene. De har vist meg dette utrolige universet gjennom SEM mikroskopet. Takk til hele forskergruppen for tålmodig å ha svart på mine mange spørsmål og lært meg noe om disse fantastiske organismene. Takk også til Elisabeth Ødmann på Kungl. Konsthögskolan (KKH) for god veiledning i prosjektperioden.

Om mikrobiologene fra UiB
Om Det internasjonale polaråret
Mer om plankton