English
OM OBSERVERT - 79°N

Ny-Ålesund som ligger på 79°N på Svalbard, er verdens nordligste permanente bosetning. Fra å være et gruvesamfunn har Ny-Ålesund utviklet seg til et senter for internasjonal arktisk forskning og miljø overvåking. Om vinteren bor det omlag 35 personer der, og om sommeren kommer det opptil 150 forskere fra 15-20 nasjoner dit. I tillegg besøkes Ny-Ålesund årlig av flere titalls tusen dagsturister som ankommer med cruiseskip. Naturen der er sårbar og i løpet av de siste årene har det skjedd store endringer. Breene har minsket og Kongsfjorden, der Ny-Ålesund ligger, har blitt isfri.

Mitt første besøk på Svalbard var i år 2000. Etter dette har jeg tilbrakt mange somrer på Kunstnerhytta som Norske Billedkunstnere leier av Kings Bay AS i Ny-Ålesund. Flere ganger har jeg også vært deltager på forsknings-ekspedisjoner. Oppholdene og samarbeidet med forskerne har resultert i flere grafikkutstillinger.

I serien OBSERVERT - 79°N danner egne skisser og foto fra opplevelser og observasjoner ute i felt grunnlag for bildene. I noen av arbeidene er forskerne og deres måle-instrumenter objektet, som for eksempel i trykkene Kinesisk gressteller og Feltnotater. I andre trykk er betrakteren trukket inn i bildet og ser på noen som ser eller har sett - noe annet.

På Svalbard er så mye som 60 % av landarealene dekket av is, og mindre enn 10 % har vegetasjon. Det er midnattssol der fra 20 april. Min tiltrekning til dette kalde, storslåtte og grenseoverskridende landskapet er vanskelig å forklare. Lyset, isen, de brå skiftningene i været, dyrelivet, isbjørnen, polarhistorien og klimautfordringene er en del av det. Stedet forandrer.