English
FABEL  

Dette er en serie etsninger hvor billedspråket er figurativt og utrykksformen fabulerende. Dyreformer og menneskeskikkelser går igjen som motiv i bildene. De beveger seg i et surrealistisk landskap på grensen mellom drøm og virkelighet. Tvetydighet og kontraster, dialog og mangel på dialog er tema for serien. Bildene er laget på sinkplater som er etset i salpetersyre og trykket i dyptykkspresse.

Se bildeserien Fabel her