English
EKKO

Ekko er en grafikkserie laget i perioden 1999/2003. Foto fra familiealbum er utgangspunktet; snapshots fra teltturer, skiturer, jule-og 17. mai feiringer. Ulike fotoutsnitt ble bearbeidet digitalt, og deretter overført til trykkeplater.
Jeg regisserte nye scener, situasjoner og uttrykk ved å føye til, fjerne eller bytte om på figurene, legge på skygger og farger med varierende intensitet. Figurene blir plassert inn i tilnærmet monokrome billedrom. Ved å gjøre dette ønsket jeg å løsrive bildene fra den sosiale og realistiske konteksten slik at de ble til mer allmenne erindringsbilder. De regisserte scenene kan virke harmoniske eller disharmoniske. Det er opp til betrakter, ut fra betrakters egne erfaringer, å skape sin egen fortelling.

Teknikk: Trykkeplatene er laget av digitalt manipulerte foto som er overført til lysømfintlig film (fotopolymer)og eksponert for UV-lys. Områder som blir belyst vil herdet, resten blir etset/vasket bort med såpe. Fotopolymerfilmen blir laminert til kobberplater. Disse trykkes som dyptrykk. Bildene bygges opp lag for lag i trykkpressen slik at de gir et ”collage”aktig inntrykk. I tillegg til polymerplatene benytter jeg meg av teknikker som koldnål, sjablonger og etsede plater. Kombinasjonen av nye arbeidsmetoder og tradisjonelle teknikker kan tilføre bildene både poesi og realisme.

Se bildeserien Ekko her
Ekko katalogtekst