Tett på Natur og Teknikk English
   
Om Observert - 79°N

Om observasjon og opplevelse

Om serien PLANKTONPORTRETTER

Mer om plankton

Om forskergruppen i marin mikrobiologi

Om Det internasjonale polaråret

Foto fra IPY Oslo Science Conference

Foto fra utstillingen PLANKTONPORTRETTER.

Om serien GEOTRYKK

Om PGP (Physic of Geologicals Processes)

Apollon: Kunsten å observere

Kunstens og videnskabens billeder

33 IGC, International Geological Congress

Fotoskisser fra Svalbard

Om serien EKKO

EKKO Katalogtekst

Om serien FABEL

Den kulturelle skolesekken

Norske Grafikere