CV English

Ellen Karin Mæhlum er en billedkunstner som hovedsakelig jobber med grafiske trykk. Utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB), Kunsthøgskolen Oslo (KHiO) og på Kungl. Konsthøgskolan (KKH) i Stockholm. Mæhlum har deltatt på en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt.

Prosjekter: Siden år 2000 har Mæhlum jevnlig hatt opphold på Svalbard. De fleste gangene i Ny-Ålesund som i dag er et senter for internasjonal arktisk forskning og miljøovervåking. Oppholdene og samarbeid med forskere har resultert i flere grafikkutstillinger. Serien kalt Geotrykk er et resultat av samarbeid med geologer fra Universitetet i Oslo. Arbeidene tar utgangspunkt i geologiske former og mønsterdannelser knyttet til bestemte områder på Svalbard. Silketrykkserien Planktonportretter tar utgangspunkt i et samarbeid med forskere i marinmikrobiologi ved Univeritetet i Bergen. Utgangspunktet for disse arbeidene er encellede planktonorganismer. I de siste arbeidene kalt OBSERVERT - 79°N danner egne skisser og foto fra observasjoner og opplevelser i og rundt Ny-Ålesund, grunnlag for bildene.

Aktuelt:
Kunsthal Charlottenborg Forårsudstilling, København. 2016-2017 Dalarnes Museum, Sweden and International Print Triennial - Krakow. Spennvidde, Sommerutstilling på Røros Museum. Norsk Grafikk 2016, Kunstverket, Oslo, Norway. 2017 Bølgen Kulturhus, Larvik Kunstforening, Larvik